Haqqımızda

Dövlət Kontrakt Korporasiyası “Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyəti

Dövlət Kontrakt Korporasiyası “Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 17 dekabr tarixli 519 nömrəli Fərmanı ilə səhmləri 100% dövlətə məxsis olmaqla, keçmiş Material Ehtiyatları Nazirliyinin və Ticarət Nazirliyinin əsasında yaradılmışdır.

Səhmdar Cəmiyyətin əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:

-Azərbaycan Respublikasının dövlət ehtiyaclarının, strateji əhəmiyyətli istehsal və tikinti proqramlarının maddi-texniki təminatı, bu sahədə dövlətlərarası təsərrüfat əlaqələrinin təşkili;

-məhsulların alınması və satılması üzrə birbaşa münasibətlərin inkişafinda mülkiyyət formasından asılı olmayaraq respublikaının müəssisə və təşkilatlarına köməklik edilməsi;

-Azərbaycan Respublikasının daxili istehlak bazarının istehsal-texniki təyinatlı məhsulları və əsas xalq istehlakı mallarına olan tələbatının öyrənilməsi və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına tövsiyələr verilməsi;

-xammal və materiallarla təmin etməklə sənayenin inkişafı və istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə kömək edilməsi, bu məqsədlə həmçinin xarici investisiyaların, bank kreditlərinin və digər maliyyə ehtiyatlarının cəlb edilməsi;

-mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisə və təşkilatlara, habelə əhaliyə marketinq, nəqliyyat, kirayə, lizinq, informasiya və s. xidmətlərinin göstərilməsi;

Cəmiyyət yaradıldığı ilk gündən öz vəzifələrinə uyğun olaraq, respublikamızın büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə və təşkilatlarının maddi-texniki vəsaitlərlə və ərzaq məhsulları ilə təchiz olunmasını həyata keçirir, bir çox tender və satınalmalarda fəal iştirak edir. Cəmiyyət öz fəaliyyətini uğurla həyata keçirmək üçün müvafiq maddi-texniki bazaya, böyük anbar təsərrüfatına, nəqliyyat və texniki vasitələrə, tez xarab olan məhsulların saxlanılmasını təmin edən iri tutumlu müasir soyuduculara və yüksək ixtisaslı peşəkar mütəxəssis kadrlara malikdir.

Qeyd etmək istərdik ki, “Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyəti tam təsərrüfat hesablı dövlət təşkilatıdır.

Səhmdar Cəmiyyətin respublikamızın paytaxtı və digər regionlarında 14 birlik və müəssisələri fəaliyyət göstərir. Həmin təşkilatlarda işçilərin sosial-məişət məsələlərinə qayğı göstərilir, əmək haqları mütəmadi artırılır, daimi yeni iş yerlərinin açılması məqsədilə zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Səhmdar Cəmiyyət bu istiqamətdə fəaliyyətinin davam etdirilməsini prioritet məsələlərdən biri hesab edir. Hazırda “Azərkontrakt” Səhmdar Cəmityyəti səmərəli fəaliyyət göstərən dövlət qurumudur. “Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyətinin çoxsaylı kollektivi öz fəaliyyətini ölkə iqtisadiyyatının hazırki yüksək səviyyəsinə uyğun tələblər əsasında qurulmasını vacib hesab edir və bununla bağlı uzunmüddətli proqramlarının hazırlanması istiqamətində məqsədyönlü iş aparılır.

 

Cəmiyyətin Sədr müavini – Dadaşov Güləddin Ziyəddin oğlu

Qəbul günləri: I, II, IV, V günlər        saat 14:00-dan

Telefon: (+99412) 510-90-31

Tel/fax: (+99412) 539-32-40  

 

Ünvan: AZ1141, Bakı şəhəri, Ş.Mehdiyev küçəsi, 83/23

Elektron poçtlar: info@azerkontrakt.az ; azerkontrakt@mail.ru