Struktur

Dövlət Kontrakt Korporasİyasİ “Azərkontrakt” Səhmdar Cəmİyyətİnİn tərkİbİnə daxİl olan təşkİlatlar aşağıdakılardır:

“Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyətinin “Azərətsüd” icarə topdansatış birliyi 

(əmlakı: inzibati bina, anbar, torpaq sahəsi: 2,3 ha)

Ət, süd və digər tez xarab olan məhsulların saxlanılması üçün respublikamızda ən böyük həcmli soyuducu kameralara malik, eyni zamanda, bütün növ ərzaq məhsullarının təchizatı və satışı ilə məşğul olan “Azərətsüd” icarə topdansatış birliyi Sizin təkliflərinizi gözləyir və faydalı əməkdaşlığa çağırır. “Azərətsüd” icarə topdansatış birliyi müasir tipli, beynəlxalq standartlara cavab verən bütün növ ərzaq məhsullarının qəbulu və saxlanılması üçün lazımi şəraitə malikdir. “Azərətsüd” İcarə Topdansatış Birliyinin güzəştli və səmərəli xidmətlərindən istifadə edin: ət,süd, tez xarab olan məhsulların, bütün növ ərzaq məhsullarının təchizatı və satışı; daxil olan ərzaqların, tranzit yüklərin qəbulu, boşaldılması və təminatlı saxlanılması; soyuducu kameraların, anbarların icarəyə verilməsi; ərzaq məhsullarının istehsalçıları ilə əlaqələrin yaradılmasında köməklik göstərilməsi; marketinq və informasiya xidmətlərinin göstərilməsi.

Ünvan: AZ0029, Bakı şəhəri, 6-cı köndələn küçəsi, 2

Tel/Fax: (+99412) 514-20-60 566-49-43

Elektron poçtu: azeretsud@box.az


“Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyətinin ixtisaslaşdırılmış lizinq şirkəti “Azərlizinq”  

(əmlakı: inzibati bina, anbar, torpaq sahəsi: 0,70 ha)

Azərbaycanda lizinq xidmətləri sahəsində ilk fəaliyyət göstərən və böyük təcrübəyə malik olan “Azərlizinq” Şirkəti texnika, maşın, mexanizmlər, avtomobillər, avadanlıq və müxtəlif növ ölçü cihazlarını kirayə verir, eyni zamanda lizinq əsasında, yəni dəyəri hissə-hissə ödənilmək şərti ilə hüquqi və fiziki şəxslərə təklif edir. “Azərlizinq” Şirkəti ilə əməkdaşlıq Sizin işlərinizin yüksəlişinə təkan olacaqdır. “Azərlizinq” Şirkətinin çoxsahəli, yüksək keyfiyyətli, güzəştli xidmətlərindən istifadə edin və fəaliyyətinizin iqtisadi səmərəliliyinə nail olun: yol-tikintisi texnikasının, maşın, mexanizm avadanlıqlarının, cihazların kirayə verilməsi və lizinqi; avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin hüquqi və fiziki şəxlərə icarəyə verilməsi; bütün növ nəqliyyat xidmətləri, agır və uzun ölçülü yüklərin daşınması; avtomobillərin, mühərriklərin bütün növ təmir işləri; lizinq sahəsində informasiya xidmətləri.

Ünvan: AZ0026, Bakı şəhəri, Nobel prospekti, 108

Telefon: (+99412) 379-48-05

Elektron poçtu: azerlizing@box.az


“Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyətinin “Avtomobil-Nəqliyyatı” təsərrüfatı

(əmlakı: inzibati bina, anbar, torpaq sahəsi: 0,49 ha)

“Avtomobil-Nəqliyyatı” təsərrüfatı öz fəaliyyətini tam təsərrüfat hesablı, özünümaliyyələşdirir və özünüidarəetmə əsasında həyata keçirir, müəssisə, idarə və təşkilatlara, həmçinin fiziki şəxslərə bütün növ nəqliyyat xidmətləri göstərir. Çox sərfəli qiymətlər və yüksək keyfiyyətli xidmətlər təklif edilir: yükdaşımalar üçün sifarişlərin qəbulu; nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri; avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin hüquqi və fiziki şəxslərə icarəyə verilməsi; texniki qulluq və təmir işlərinin görülməsi.

Ünvan: Bakı şəhəri, Nobel prospekti, 108

Tel: (+99412) 379-49-10

Elektron poçtu: ant-azerkontrakt@mail.ru


“Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyətinin “Azərmetal” topdansatış ticarət birliyi

(əmlakı: inzibati bina, anbar, torpaq sahəsi: 0,85 ha)

Respublikada mal material məmulatlarının və istehsal-texniki malların təchizatı və satışı ilə məşğul olan “Azərmetal” Birliyi mülkiyyət formasından asılı olmayaraq idarə və müəssisələrə öz xidmətlərini təklif edir. Birliyin bağlı anbar kompleksi, müştərilərə iqtisadi cəhətdən səmərəli xidmətlərin göstərilməsinə təminat verir. Birlik təchizat sahəsində çoxillik təcrübəyə və bütün MDB rüspublikalarının və xarici ölkələrin iri sənaye istehsalçıları ilə birbaşa uzunmüddətli əməkdaşlıq fəaliyyətinə malikdir: bütün növ metal məmulatlarının və istehsal-texniki təyinatlı malların təchizatı və satışı; daxil olan məhsulların qəbulu; bağlı anbarın icarəyə verilməsi; xarici ölkələrin sənaye müəssisələri ilə əlaqələrin yaradılmasında köməklik göstərilməsi; marketinq və informasiya xidmətlərinin göstərilməsi.

Ünvan:Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 98

Telefon: (+99412) 567-98-01

Fax: (+99412) 514-08-36


“İnşaatçı” tam təsərrüfat hesablı istehsal-satış müəssisəsi

(əmlakı: anbar, yardımçı təsərrüfat. Torpaq sahəsi: 0,70 ha + 21,44 ha)

Müəssisənin əsas fəaliyyət dairəsi istehsal-texniki və xalq istehlakı təyinatlı məhsullar üzrə bazarın formalaşması və inkişafı, tələb və təkliflərin öyrənilməsi, ticarət həcminin təyini, marketinq, topdansatış ticarəti təşkil etmək, respublikamızın əmtəə bazarının konyukturasını öyrənmək, istehsalçıları material ehtiyatları ilə kompleks təchizatı və c. təmin etməkdən ibarətdir. “İnşaatçı” İSM-nin tərkibində kənd təsərrüfatı məhsullarına olan təlabatı ödəmək məqəsdilə Bakı şəhərində Yardımçı Təsərrüfat fəaliyyət göstərir. Yardımçı Təsərrüfata məxsus torpaq sahəsi və əmlak daim diqqət mərkəzində saxlanılır və onlardan səmərəli istifadə edilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə edilir.

Ünvan:Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 25/7374 məhəllə

Telefon: (+99412) 450-78-02


“Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Sumqayıt şəhər,  Gəncə şəhər, Nizami, Suraxanı, Sabirabad, Lənkəran, Göyçay, Kürdəmir, Balakən rayon tam təsərrüfat hesablı topdansatış müəssisələri 

1.Əmlakı: inzibati bina, anbar, torpaq sahəsi: 16 ha (Sumqayıt şəhər TTHTM)

2.Əmlakı: anbar, torpaq sahəsi: 2,0 ha (Nizami rayon THTM MMC)

Respublikamızın bölgələrində fəaliyyət göstərən “Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyətinin TTHTM-i ətraf zonalarda yerləşən müəssisə, idarə və təşkilatları, fermer təsərrüfatını, fiziki şəxsləri, həmçinin xarici şirkətləri və bütün sahibkarları faydalı və səmərəli əməkdaşlığa dəvət edir. Çox güzəştli şərtlərlə bu müəssisələr Sizi xalq istehlakı, ərzaq və istehsal-texniki təyinatlı mallarla tez bir vaxtda təmin edəcəklər. Eyni zamanda Sizin istehsal etdiyiniz bütün növ məhsulları sərfəli qiymətlərlə respublikamızın və xarici ölkələrin istehlak bazarlarına çıxara biləcəklər. Yuxarıda adları qeyd edilən TTHTM-i habelə Sizlərə nəqliyyat, kirayə, lizinq və informasiya xidmətlərini göstərə bilərlər.

Əlaqə telefonları: (+99412) 539-32-40, 539-68-22